Hulpbronnen

We zijn er allemaal voor verantwoordelijk dat iedereen bij Flex de Code naleeft. Mogelijke overtredingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week gemeld worden. Er zijn vertaaldiensten beschikbaar.

Elk lid van het Flex-team en elke zakenpartner kan:

Bij elke meldingswijze worden dezelfde beschermingsmaatregelen voor vertrouwelijkheid en, waar toegestaan, anonimiteit geboden.