Met elkaar vertrouwen opbouwen

De bedrijfsmiddelen van Flex respecteren

De bedrijfsmiddelen van Flex zijn een belangrijk onderdeel van hoe we geweldige producten creëren die het leven van mensen verbeteren.

Om verantwoord te kunnen innoveren, moeten we die bedrijfsmiddelen beschermen. De bedrijfsmiddelen van Flex zijn in te delen in drie hoofdtypen.

Hieronder vallen octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, kennis en andere immateriële persoonlijke eigendommen. We moeten ook de IE-rechten van derden respecteren, zoals van klanten en zakenpartners. We mogen IE van derden alleen gebruiken met hun toestemming en mogen alleen correct goedgekeurde en gelicentieerde software gebruiken. We mogen geen externe IE gebruiken zonder toestemming en licenties die zijn verkregen via Flex IT.

  • Onze fysieke bedrijfsmiddelen omvatten faciliteiten, computers en telefoons. Er wordt van ons verwacht dat we alle nodige maatregelen nemen om deze bedrijfsmiddelen te beschermen tegen diefstal, vernietiging en misbruik. We moeten onze laptops en andere apparaten altijd beveiligen en verlies of diefstal zo snel mogelijk melden.
  • Onder deze bedrijfsmiddelen vallen ook klantactiva, zoals prototypen, die een fysieke manifestatie zijn van de innovatie of het concept van een klant, een model dat wordt gebruikt om het klantconcept te testen of een proces voor het verifiëren van belangrijke functionele aspecten van een beoogd ontwerp.

Onder onze technologie vallen onze software en communicatiesystemen. We moeten alle procedures volgen om onze systemen te beschermen tegen gegevenslekken en andere cyberbeveiligingsincidenten. Het is ten strengste verboden om gebruikers-ID’s en wachtwoorden te delen en we moeten voorzichtig zijn bij het maken van verbinding met onbekende wifi-netwerken, het downloaden van software of het openen van links.

Gepast gebruik van bedrijfsmiddelen

We moeten de bedrijfsmiddelen van Flex gebruiken voor het nastreven van onze missie. We gebruiken deze middelen niet voor het downloaden, opslaan of verzenden van expliciet, aanstootgevend of discriminerend materiaal. Voor zover bij wet is toegestaan, mag Flex alle communicatie, gegevens of apparatuur inzien, doorzoeken en beoordelen, zowel met als zonder onze toestemming.

 

Omgaan met een gegevenslek

Als we onbevoegde toegang of inbreuk op bedrijfssystemen vermoeden, volgen we het Beleid inzake gegevenslekken en melden we het incident onmiddellijk op dataprotection@flex.com.

Stel uzelf de volgende vraag

Onlangs is er een externe IT-consultant op bezoek geweest om ons te helpen met het updaten van onze computersystemen. Hij zei dat hij ons hielp door wat ‘extraatjes’ te geven als onderdeel van zijn dienstverlening. Eerst was ik dankbaar, maar daarna besefte ik dat hij illegale software op mijn computer aan het installeren was. Is dit een standaardprocedure?

Nee. Ongeacht zijn motivatie handelde de IT-consultant in strijd met het Flex-beleid en met de wet. We maken nooit gebruik van software zonder licentie. Meld de kwestie direct bij uw manager. De illegale software moet van alle bedrijfsapparaten verwijderd worden en de werkgever van de IT-consultant moet op de hoogte worden gesteld van de overtreding. Bovendien worden softwaredownloads die als gratis geadverteerd worden of evaluatiesoftware alleen als ‘gratis’ beschouwd voor studenten of kleine bedrijven en niet voor grote bedrijven zoals Flex. Software mag alleen geïnstalleerd worden met toestemming van Flex IT.

Blijf lezen

Belangenconflicten vermijden

Volgende sectie