Met elkaar vertrouwen opbouwen

We tolereren geen enkele vorm van vergelding

Flex tolereert geen vergelding. Degenen die zich inlaten met vergelding krijgen te maken met disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag aan toe.

Er wordt geen enkele vorm van vergelding getolereerd tegen iedereen die te goeder trouw:

  • Een mogelijke overtreding van onze Code, ons beleid of de wet meldt
  • Medewerking verleent aan een onderzoek naar een mogelijke overtreding van onze Code, ons beleid of de wet
  • Advies inwint of vragen stelt over de bedrijfsprocedures van Flex of onze partners

Elke vorm van vergelding is verboden. Vergelding kan bestaan uit wijzigingen in werkuren, planning, arbeidsomstandigheden, titel of functieverantwoordelijkheden. Ook pogingen om de identiteit van een vertrouwelijke melder of getuige te achterhalen of bekend te maken, of vragen te stellen om feiten te bepalen die door een melder of getuigen zijn gedeeld, zijn verboden.

Flex werkt mee aan informatieverzoeken en onderzoeken van de overheid. Neem onmiddellijk contact op met de lokale of regionale juridische afdeling wanneer er een kennisgeving, dagvaarding, huiszoekingsbevel, interviewaanvraag of een ander niet-routinematig verzoek vanuit de overheid gedaan wordt.

Stel uzelf de volgende vraag

Ik heb een veiligheidsprobleem bij mijn manager aangekaart en zij leek daar niet zo blij mee. Daarna verplaatste ze me naar de nachtdienst. Ik wil heus wel eens een nachtdienst draaien, maar niet de hele tijd. Ze weet dat ik kinderen heb en ik vind het belangrijk om hen ‘s avonds te zien. Heeft ze mijn rooster aangepast uit wraak?

De beslissing van uw manager om uw rooster aan te passen, kan een reactie zijn geweest op het veiligheidsprobleem dat u hebt aangekaart. Zo ja, dan is dat een daad van vergelding. Neem contact op met HR of het Ethics en Compliance-team om uw punt van zorg te melden of gebruik onze meldingstool om een vertrouwelijke melding te doen. We tolereren geen vergelding.

Stel uzelf de volgende vraag

Meestal kan ik met al mijn collega’s goed opschieten. Onlangs is er echter enige spanning ontstaan tussen mij en een lid van mijn team. Ik merkte dat ze minder taken kreeg toegewezen dan ik en onze manager leek het haar altijd gemakkelijk te maken. Ze mocht van hem thuiswerken wanneer ze maar wilde en dan vroeg de manager mij om haar werk door te nemen en eventuele fouten te herstellen. Daarna kwam ik erachter dat zij en mijn manager een verhouding hadden. Toen ik mijn manager hiermee confronteerde zei hij dat ik me er niet mee moest bemoeien, want anders zou hij me naar een ander team laten overplaatsen, onder een nieuwe manager. Wat moet ik doen?

Het gedrag van uw manager is onaanvaardbaar. Een medewerker een voorkeursbehandeling geven vanwege een verhouding is ongepast, en u overplaatsen vanwege uw zorgen is een daad van vergelding. Meld het incident onmiddellijk bij HR of het Ethics en Compliance-team om uw zorg te melden of doe een vertrouwelijke melding.

Blijf lezen

Iedereen met respect behandelen

Volgende sectie