Sumber

Kita semua bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang di Flex mengamalkan dan bekerja mengikut Tata. Laporkan kemungkinan pelanggaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Perkhidmatan terjemahan tersedia.

Setiap ahli pasukan Flex dan setiap ahli gabungan perniagaan boleh:

Perlindungan kerahsiaan yang sama dan jika dibenarkan, keawanamaan, disediakan melalui setiap kaedah pelaporan.