Bygga förtroende runt om i världen

Arbeta på hållbart sätt

Hos Flex tror vi på hållbara affärspraxis.

Genom dessa praxis kan vi bevara vår planet och vår miljö, lyfta våra samhällen och förbättra individuella möjligheter. En hållbar verksamhet är en framgångsrik verksamhet. Genom att arbeta på hållbart sätt har vi framgång i en föränderlig värld under kommande generationer.

Fortsätt läsa

Skydda mänskliga rättigheter

Nästa avsnitt