Resurser

Vi är alla ansvariga för att säkerställa att alla hos Flex lever och arbetar enligt "The Code". Rapportera eventuella överträdelser 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan. Översättningstjänster finns tillgängliga.

Varje medlem av Flex-teamet och varje affärspartner kan:

Samma skydd avseende sekretess och, där så tillåtes, anonymitet tillhandahålls för varje rapporteringsmetod.