Bygga förtroende runt om i världen

Gåvor och underhållning

Vår framgång bygger på starka och förtroendefulla relationer med våra kunder och affärspartners. I syfte att bygga och upprätthålla dessa relationer kan vi tillhandahålla eller ta emot rimliga gåvor och lämplig underhållning under vissa omständigheter.

Vi kan dock aldrig tillhandahålla eller ta emot sådana gåvor eller underhållning om de på något sätt förpliktar eller verkar förplikta mottagaren. En gåva som är tillåten i ett land och enligt Flex policyer kan vara förbjuden av mottagarlandet eller företaget. Hänvisa till Flex riktlinjer för gåvor och representation när du ger eller tar emot en gåva, och om det finns någon fråga om huruvida en gåva tillåts, fråga alltid en chef eller Ethics and Compliance Team.

Vi ber aldrig om och tar aldrig emot gåvor, underhållning eller annan affärsrepresentation som skulle kunna påverka på eller ge sken av att ha inflytande på affärsbeslut. Om vi erbjuds eller ges något av värde under en affärsrelation måste vi omedelbart rapportera det till en chef.

"Allt av värde" kan omfatta, men är inte begränsat till:

  • Gåvor i form av personliga lån, kontanter, likvida medel eller värdepapper

  • Gåvor i form av biljetter till en show eller ett sportevenemang

  • Lån av egendom, inklusive semesteranläggningar eller utrustning för personligt bruk

  • Personliga tjänster som utförs för mindre än marknadsvärde

  • Rabatter på inköp av varor eller tjänster för personligt bruk

Fråga dig själv

Mitt team har haft ett nära samarbete med en kund vid uppbyggnaden av deras automatiseringsfunktioner. Vi har gått igenom många upp- och nedgångar för att få igång systemet. Nyligen erbjöd en chef hos denna kund mig en ganska imponerande gåva. Hon sa att jag kunde använda hennes företags säsongsbiljetter för basketball- och hockeymatcher när jag vill. Hon sa att de aldrig använder dem alla, och att jag förtjänar det för mitt arbete med hennes företag. Det är frestande, men skulle inte detta strida mot vår policy?

Ja, att ta emot en gåva av stort värde från en kund utan godkännande strider mot Flex policy. Vi vinner och behåller affärer baserat på kvaliteten på vårt arbete. Även om det kan vara okej att ta emot biljetter till en match (med tillämpliga godkännanden), så skulle en gåva med säsongsbiljetter uppfattas som att potentiellt kunna ha inflytande på din affärsmässiga bedömning. Du ska artigt avvisa erbjudandet och informera din chef om erbjudandet.

Fortsätt läsa

Insiderhandel

Nästa avsnitt