Bygga förtroende med varandra

Respektera Flex-tillgångar

Flex-tillgångar är en viktig del av hur vi skapar bra produkter som förbättrar människors liv.

För att kunna förnya oss på ett ansvarsfullt sätt måste vi skydda dessa tillgångar. Flex-tillgångar har tre huvudsakliga typer.

Detta omfattar patent, varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter, know-how och eventuell annan immateriell personlig egendom. Vi måste också respektera tredje parts rättigheter till immateriella rättigheter, inklusive kunder och affärspartners. Vi får endast använda tredje parts Immateriella egendom med tillstånd och kan endast använda korrekt godkänd och licensierad programvara. Vi har aldrig tillåtelse att använda tredje parts immateriella egendom utan tillstånd och licenser som erhålles via Flex IT.

  • Våra fysiska tillgångar inkluderar lokaler, datorer och telefoner. Vi förväntas vidta alla åtgärder för att skydda dessa tillgångar från stöld, förstörelse och missbruk. Vi måste hålla våra bärbara datorer och andra enheter säkra hela tiden och omedelbart rapportera förlust eller stöld.
  • Dessa tillgångar inkluderar även kundtillgångar, såsom prototyper som är en fysisk manifestering av en kunds innovation eller koncept, en modell som används för att testa kundens koncept eller en process för att verifiera viktiga nyckelfunktionella aspekter av en avsedd design.

Vår teknik inkluderar vår mjukvara och våra kommunikationssystem. Vi måste följa alla rutiner för att hålla våra system säkra mot dataintrång eller andra cybersäkerhetsincidenter. Det är strängt förbjudet att dela användar-ID och lösenord och vi måste vara försiktiga vid anslutning till okända Wi-Fi-nätverk, nerladdning av programvara eller klickar på länkar.

Lämplig användning av tillgångar

Vi använder Flex-tillgångar för att fullfölja våra uppdrag. Vi använder dem inte för att ladda ner, lagra eller skicka uttryckligt, stötande eller diskriminerande material. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kan Flex komma åt, söka och granska all kommunikation, data eller olika typer av utrustning, med eller utan vårt medgivande.

 

Hantera ett dataintrång

Om vi misstänker någon obehörig åtkomst eller intrång i företagets system följer vi Dataintrångspolicyn och rapporterar omedelbart incidenten till dataprotection@flex.com.

Fråga dig själv

Nyligen kom en extern IT-konsult på besök till vår arbetsplats för att hjälpa oss att uppdatera våra datorsystem. Han sa till mig att han hjälpte oss genom att tillhandahålla några "extra förmåner" som del av hans tjänst. Först så uppskattade jag det, men sedan insåg jag att han lagt till olicensierad programvara i min dator. Är detta standardpraxis?

Nej. Oavsett hans motivering agerade IT-konsulten mot Flex-policyn, och mot lagen. Vi använder aldrig olicensierad programvara. Rapportera omedelbart ärendet till din chef. Olicensierad programvara ska tas bort från alla företagsenheter, och IT-konsultens arbetsgivare ska informeras om överträdelsen. Dessutom anses nerladdningar av programvara som annonseras som gratis eller utvärderingsprogramvara endast vara "gratis" för elever, eller mindre verksamheter, och inte större företag som Flex. Programvara ska endast läggas till med tillstånd från Flex IT.

Fortsätt läsa

Undvika intressekonflikter

Nästa avsnitt