Bygga förtroende med varandra

Vi tolererar inte vedergällning

Flex tolererar inte vedergällning. De som ägnar sig åt vedergällning kan utsättas för disciplinär åtgärd upp till och inklusive uppsägning av anställning.

Hämndaktioner tolereras inte på något sätt mot någon som i god tro:

  • Rapporterar en potentiell överträdelse av vår "Code", våra policyer eller lagbrott
  • Deltar i någon som helst utredning av någon som helst potentiell överträdelse av vår "Code", våra policyer eller lagen
  • Söker råd eller ställer frågor om Flex eller våra partners affärspraxis

Alla former av hämndaktioner är förbjudet. Vedergällning kan innefatta ändringar av arbetstider, schemaläggning, arbetsvillkor, titel eller arbetsansvar. Det är förbjudet att göra ansträngningar för att ta reda på eller avslöja identiteten för en konfidentiell rapportör eller konfidentiellt vittne, eller ställa frågor för att avgöra fakta som delas av en rapportör eller vittnen.

Flex samarbetar med myndigheters förfrågningar och utredningar. När det utfärdas myndighetsmeddelande, stämning, husrannsakan, begäran om intervju eller annan icke-rutinmässig begäran, kontakta omedelbart den lokala eller regionala juridiska avdelningen.

Fråga dig själv

Jag tog upp ett säkerhetsproblem med min chef och hon verkade inte nöjd. Efter det tilldelade hon mig nattskiftet. Jag är villig att arbeta ett nattskift ibland, men inte alltid. Hon vet att jag har barn och att det är viktigt för mig att träffa dem på kvällarna. Ändrade hon mitt schema bara för att hämnas?

Din chefs beslut att ändra ditt schema kan ha varit en reaktion på det säkerhetsproblem som du tog upp. Om så är fallet skulle det vara en typ av vedergällning. Kontakta HR eller Ethics and Compliance Team för att ta upp ditt problem, eller använd vårt rapporteringsverktyg för att lämna in en konfidentiell rapport. Vi tolererar inte vedergällning.

Fråga dig själv

Jag kommer vanligtvis bra överens med alla mina medarbetare. Nyligen uppstod det dock en viss spänning mellan mig och en medarbetare i mitt team. Jag märkte att hon tilldelades färre uppgifter än jag, och det verkade alltid som om vår chef underlättade hennes arbete. Han gav henne tillstånd att arbeta hemifrån när hon ville och bad mig sedan att gå igenom hennes arbete och åtgärda eventuella misstag. Det var då jag fick reda på att hon och min chef hade ett romantiskt förhållande. När jag konfronterade min chef om detta sa han åt mig att glömma det, annars skulle han se till att jag förflyttades till ett annat team, med en ny chef. Vad ska jag göra?

Din chefs beteende är oacceptabelt. Att ge en anställd specialbehandling på grund av ett romantiskt intresse är olämpligt, och att förflytta dig på grund av din upplysning skulle vara vedergällande handling. Rapportera omedelbart incidenten till HR Ethics and Compliance Team för att lämna in ditt ärende, eller lämna in en konfidentiell rapport.

Fortsätt läsa

Behandla alla med respekt

Nästa avsnitt