Zdroje

Každý z nás je zodpovědný za to, aby všichni ve společnosti Flex dodržovali kodex a pracovali podle něj. Případné porušení je možné hlásit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K dispozici jsou překladatelské služby.

Každý člen týmu společnosti Flex a každá obchodní pobočka může:

Při každém způsobu hlášení je zajištěna stejná ochrana důvěrnosti a, pokud je to přípustné, i anonymita.