Budování důvěry po celém světě

Dary a pohoštění

Náš úspěch je postaven na silných, důvěryhodných vztazích s našimi zákazníky a obchodními partnery. Abychom tyto vztahy budovali a udržovali, můžeme za určitých okolností poskytovat nebo přijímat přiměřené dary a vhodné pohoštění.

Nikdy však nemůžeme poskytovat nebo přijímat dary nebo pohoštění, pokud jakýmkoli způsobem zavazují nebo vyvolávají dojem, že zavazují, příjemce. Dar, který je v jedné zemi a podle zásad společnosti Flex povolen, může být v zemi nebo společnosti příjemce zakázán. Při poskytování nebo přijímání daru se seznamte s pokyny společnosti Flex týkajícími se darů a pohoštění a v případě jakýchkoli otázek ohledně toho, zda je dar povolen, se vždy obraťte na vedoucího pracovníka nebo tým pro etiku a dodržování předpisů.

Nikdy nežádáme ani nepřijímáme dary, pohoštění ani jiné obchodní pozornosti, které by mohly ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit obchodní rozhodnutí. Pokud je nám v rámci obchodního vztahu nabídnuto nebo předáno něco hodnotného, musíme tuto skutečnost neprodleně nahlásit vedoucímu pracovníkovi.

„Něco hodnotného“ může mimo jiné zahrnovat:

  • dary ve formě osobních půjček, hotovosti, peněžních ekvivalentů nebo cenných papírů;

  • dary v podobě vstupenek na představení nebo sportovní akci;

  • zapůjčení majetku, včetně rekreačních zařízení nebo vybavení pro osobní potřebu;

  • osobní služby poskytované za nižší než tržní hodnotu;

  • Slevy na nákup zboží nebo služeb pro osobní potřebu.

Zeptejte se sami sebe

Můj tým úzce spolupracuje se zákazníkem na budování jeho automatizačních možností. Prošli jsme mnoha vzestupy a pády, abychom systém uvedli do provozu. Nedávno mi vedoucí pracovnice tohoto zákazníka nabídla vcelku působivý dárek. Řekla mi, že mohu využívat permanentky její společnosti na basketbalové a hokejové zápasy, kdykoli budu chtít. Sdělila mi, že je nikdy nevyužijí všechny a že si je za svou práci pro její společnost zasloužím. Je to lákavé, ale nebylo by to v rozporu s našimi zásadami?

Ano, přijetí velkého hodnotného daru od zákazníka bez schválení je v rozporu se zásadami společnosti Flex. Obchodní příležitosti získáváme a udržujeme si je díky kvalitě naší práce. Zatímco přijetí vstupenek na jeden zápas (s příslušným schválením) by mohlo být v pořádku, dar v podobě sezónních vstupenek by byl vnímán jako potenciální ovlivnění vašeho obchodního úsudku. Nabídku byste měli zdvořile odmítnout a informovat o ní svého nadřízeného.

Čtěte dále

Obchodování zasvěcených osob

Další část