Budování vzájemné důvěry

Netolerujeme odvetná opatření

Společnost Flex netoleruje odvetná opatření. Osoby, které se dopustí odvetných opatření, mohou čelit disciplinárním opatřením, včetně ukončení pracovního poměru.

Odvetná opatření nejsou v žádném případě tolerována vůči nikomu, kdo v dobré víře:

  • nahlásí potenciální porušení našeho kodexu, našich zásad nebo zákona;
  • účastní se vyšetřování možného porušení našeho kodexu, našich zásad nebo zákona;
  • požádá o radu nebo položí otázku týkající se obchodních postupů společnosti Flex nebo našich partnerů.

Všechny formy odvetných opatření jsou zakázány. Odvetné opatření může zahrnovat změny pracovní doby, rozvržení pracovní doby, pracovních podmínek, funkce nebo pracovních povinností. Stejně tak jsou zakázány snahy o zjištění nebo prozrazení totožnosti důvěrného oznamovatele nebo svědka nebo kladení otázek s cílem zjistit skutečnosti, které oznamovatel nebo svědci sdělili.

Společnost Flex spolupracuje s vládními úřady při žádostech a šetřeních. V případě vládního oznámení, předvolání, příkazu k prohlídce, žádosti o rozhovor nebo jiné nerutinní žádosti neprodleně kontaktujte místní nebo regionální právní oddělení.

Zeptejte se sami sebe

Nadhodil(a) jsem otázku v oblasti bezpečnosti své nadřízené a nezdálo se, že by ji to potěšilo. Poté mě přeřadila na noční směnu. Občas můžu pracovat na noční směně, ale ne pořád. Ví, že mám děti a vídat je večer je pro mě důležité. Změnila můj rozvrh jen proto, aby se mi pomstila?

Rozhodnutí nadřízené změnit váš rozvrh mohlo být reakcí na otázku bezpečnosti, kterou jste položil(a). Pokud tomu tak je, jednalo by se o odvetné opatření. Obraťte se na personální oddělení nebo na tým pro etiku a dodržování předpisů a sdělte své obavy, případně použijte náš nástroj pro důvěrné hlášení. Netolerujeme odvetná opatření.

Zeptejte se sami sebe

Se všemi svými spolupracovníky obvykle vycházím dobře. Nedávno však mezi mnou a členkou mého týmu vzniklo určité napětí. Všiml(a) jsem si, že jí bylo přidělováno méně úkolů než mně, a zdálo se mi, že náš vedoucí je na ni vždy mírný. Nechával ji pracovat z domova, kdykoli chtěla, a pak mě požádal, abych její práci zkontroloval(a) a opravil(a) případné chyby. Pak jsem zjistil(a), že ona a můj vedoucí mají milostný vztah. Když jsem se s tím svému vedoucímu svěřil, řekl mi, abych na to zapomněl, jinak mě nechá přeřadit do jiného týmu pod nového vedoucího. Co mám dělat?

Chování vašeho nadřízeného je nepřijatelné. Zvláštní zacházení se zaměstnancem kvůli milostnému zájmu je nevhodné a vaše přeložení kvůli vašim obavám by bylo odvetným opatřením. Neprodleně nahlaste incident personálnímu oddělení nebo týmu pro etiku a dodržování předpisů, abyste vyjádřili své obavy, nebo podejte důvěrné hlášení.

Čtěte dále

Respektování ostatních

Další část